Informacje

Telefony alarmowe:

Straż pożarna - 998

Pogotowie - 999

Policja - 997

Ogólnopolski - 112

Pogotowie energetyczne - 991

Straż Miejska - 692 458 534

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (24h) - 602 444 900

 


Władze OSP Puszczykowo

PREZES
Gniewko Niedbała

NACZELNIK/I WICEPREZES
Eliza Bałazy

II WICEPREZES
Filip Krzemkowski

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Jakub Haściło

GOSPODARZ
.

SKARBNIK
Jarosław Dobicki

SEKRETARZ
Ewa Linkowska-Oczujda

CZŁONEK ZARZĄDU
Ewa Dolańska-Niedbała