Informacje

Telefony alarmowe:

Straż pożarna - 998

Pogotowie - 999

Policja - 997

Ogólnopolski - 112

Pogotowie energetyczne - 991

Straż Miejska - 692 458 534

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (24h) - 602 444 900

 


OZNACZENIA WOZÓW BOJOWYCH

Wozy bojowe dzielimy ze względu na kilka kategorii. Dlatego niektóre oznaczenia, są takie rozbudowane. W tym wątku przedstawię o co z tym wszystkim chodzi.

Na początku podział samochodów ze względu na masę:
samochody lekkie oznaczane literą "L" ich masa wynosi do 7500 kg (7,5 t)
samochody średnie brak oznaczenia literowego ich masa wynosi od 7510 kg (7,51 t) do 14000 kg (14 t)
samochody ciężkie oznaczane literą "C" ich masa wynosi ponad 14010 kg (14,01 t)

Później wozy bojowe dzielimy na wozy:
G - gaśnicze, np GBA
S - specjalne, np SLRt

Następnie jest szereg innych oznaczeń, które połączone dają kompletny typ wozu. Oto one:

Samochody gaśnicze:
A - autopompa (wydajność w l/min,np 16 co oznacza 1600 l/min, 24 co oznacza 2400 l/min) 
M - motopompa (wydajność tak samo jak u autopomp)
B - zbiornik wodny (pojemność w m3, czyli np, 2,5 oznacza 2500 litrów, 5 oznacza 5000 litrów wody)
Pr - zapas proszku gaśniczego (wyrażany w kg, czyli np 1500 oznacza 1500 kg proszku gaśniczego)
Sn - samochód z instalacją śniegową (ilość proszku w kg)

GBA 2,5/16 - Samochód gaśniczy z beczką o pojemności 2500 litrów i autopompą o wydajności 1600 litrów/minutę
GCPr 3000 - Samochód gaśniczy ciężki z zapasem proszka gaśniczego w ilości 3000 kg.
GLBA 1,5/8 - Samochód gaśniczy lekki z beczką o pojemności 1500 litrów i wydajnością autopompy 800 litrów/minutę

Samochody specjalne:
D - drabina ( podawana w m)
H - podnośnik hydrauliczny (długość wysięgu w m)
Z - zbiornik wodny (m3)
Dz - dźwig (maksymalny ciężar w tonach jaki może podnieść)
On, Oś - oświetlenie
Op - operacyjny
DiŁ, Dł - dowodzenia i łączności
Kw - kwatermistrzowski
Pgaz - ze sprzętem dróg oddechowych
Kn - kontenerowy (zawsze ciężki)
Rt - ratownictwa technicznego
Rw- ratownictwa wodnego
Rwys - ratownictwo wysokościowe
RChem - ratownictwo chemiczne
RR- rozpoznawczo - ratownicze
REkol - ratownictwo ekologiczne
Pr - grupy poszukiwawczo - ratownicze
W - samochód z zapasem węży
Rd  - ratownictwo drogowe
Bus - transport ludzi
RMed/San - ratownictwo medyczne

SD 37 - Samochód specjalny z drabiną mechaniczną o wysuwie 37 metrów.
SCRt - Samochód specjalny ciężki ratownictwa technicznego.
SW 3000 - Samochód specjalny z zapasem węży o długości 3000 metrów.
SCZ 18 - Samochód specjalny ciężki ze zbiornikiem wodnym o pojemności 18 000 litrów.