Informacje

Telefony alarmowe:

Straż pożarna - 998

Pogotowie - 999

Policja - 997

Ogólnopolski - 112

Pogotowie energetyczne - 991

Straż Miejska - 692 458 534

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (24h) - 602 444 900

 


Dane do korespondencji

Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie

ul. Zacisze 3

62-040 Puszczykowo

Powiat Poznański, Województwo WielkopolskieGminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (24h) - 602 444 900

EMAIL:
OSP PUSZCZYKOWO

CHCESZ NAS WESPRZEĆ?

Oto numer naszego konta bankowego dla dobrowolnych wpłat od darczyńców:
BANK PeKaO S.A.
64 1240 6595 1111 0010 4034 9214
z dopiskiem
"Darowizna na cele statutowe OSP Puszczykowo"

Dziękujemy za wspieranie działalności OSP Puszczykowo


Informujemy, że donację zgodnie z obowiązującym prawem, można odliczyć od dochodu.

Osoby fizyczne: Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. z 1991r. Nr 80, poz. 350 art.26 ust. 1 pkt 9 łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Osoby prawne: Na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. z 1992r. Nr 21, poz. 86 art. 18 ust. 1pkt 1 łączna kwota odliczeń z tytułu darowizn nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 10% dochodu.