Informacje

Telefony alarmowe:

Straż pożarna - 998

Pogotowie - 999

Policja - 997

Ogólnopolski - 112

Pogotowie energetyczne - 991

Straż Miejska - 692 458 534

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (24h) - 602 444 900

 


Historia OSP Puszczykowo

Historia ochotniczego pożarnictwa w Puszczykowie sięga roku 1934, kiedy to z inicjatywy pierwszego proboszcza Parafii Puszczykowo ks. Henryka Koppe powołana została Straż Ogniowa.
Po II Wojnie Światowej zmieniono nazwę na Ochotncza Straż Pożarna Puszczykowo. Jednak po wielu latach działalności, z początkiem zmian ustrojowych w Polsce jednostka została rozwiązana w 1991 roku.
19 czerwca 2011 roku z inicjatywy grupy mieszkańców Puszczykowa ponownie została założona w naszym mieście Ochotnicza Straż Pożarna w Puszczykowie.
Na poniższej fotografii członkowe Straży Ogniowej z Puszczykowa (fotografia z drugiej połowy lat 30-tych XX wieku.)