Informacje

Telefony alarmowe:

Straż pożarna - 998

Pogotowie - 999

Policja - 997

Ogólnopolski - 112

Pogotowie energetyczne - 991

Straż Miejska - 692 458 534

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (24h) - 602 444 900

 


1% podatku dla OSP Puszczykowo

Prosimy wszystkich działaczy, sympatyków i członków OSP o wspólne zaangażowanie się w kampanię 
"1% podatku dla OSP Puszczykowo".

Celem kampanii jest pozyskanie 1% podatku dochodowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie za pośrednictwem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Reczpospolitej Polskiej (organizacja OPP).

Rozliczając zeznanie podatkowe pamiętajmy o swojej jednostce.

W zeznaniu podatkowym w części dotyczącej wniosku o przekazanie 1% wpisz numer KRS Związku OSP RP - 0000 116 212
W celu szczegółowym 1% wpisz skróconą nazwę OSP i jej dokładny adres - OSP Puszczykowo, ul. Zacisze 3, 62-040 Puszczykowo


Poniżej prezentujemy kwoty pozyskane podczas akcji „1% podatku dla OSP Puszczykowo” z podziałem na lata:
- za 2011 - 5 053,31 zł
- za 2012 - 4 192,46 zł
- za 2013 - 5 902,74 zł
- za 2014 - 4 722,01 zł
- za 2015 - 6 806,80 zł
- za 2016 - 6 909,40 zł

Pragniemy poinformować, że przychód z tytułu 1% podatku dochodowego przeznaczany jest każdego roku na zakup sprzętu i umundurowania dla puszczykowskich strażaków.

Dziękujemy za wsparcie naszej jednostki.